Bælla storrelse

Bælla årPibelHorra
SmåPiblagrôbbaHorragradinj
9-10 årPiblastjilkaHorrasjyrk
14 årHallstadinjHallstôddinj
18 årPiblastabbaHorrastôddinj